Skip to main content

Llwyddiant!

(Mae e-bost cadarnhad wedi’i anfon atoch. Cofiwch wirio eich blychau sothach.)

Diolch am gefnogi Menter yr Eagles!

Mae tair ffordd o dalu:

Trosglwyddiad banc

Menter Gymunedol Llanuwchllyn Cyf.

Rhif y cyfrif: 67299676

Cod didoli: 08-92-99

Defnyddiwch linell gyntaf eich cyfeiriad fel cyfeirnod.

Siec

Taladwy i ‘Menter Gymunedol Llanuwchllyn Cyf.’

Rhowch linell gyntaf eich cyfeiriad ar gefn y siec, os gwelwch yn dda, a dychweler i:

Menter yr Eagles,
PO Box 208,
Y Bala,
LL23 9AF.

PayPal

Defnyddiwch linell gyntaf eich cyfeiriad fel cyfeirnod. 

Gan fod PayPal yn codi ffi am bob taliad, gofynnwn yn garedig ichi ystyried talu trwy drosglwyddiad banc neu siec os yw hynny’n bosibl.

PayPal